Prima Casă

Prin programul ”Prima Casă”, statul dorește să sprijine în mod direct pe toți cei care se află în fața achiziționării unei locuințe. Modalitatea de realizare a programului este făcută prin intermediul garanției de stat, ceea ce face ca acest produs să fie mai accesibil tinerilor în comparație cu alte credite imobiliare. Programul este aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și are un caracter social.

Programul guvernamental "PRIMA CASĂ"

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului Prima Casă, e nevoie să întruniți următoarele condiţii:

  • să aveți vîrsta de pînă la 45 de ani;
  • să fiți cetăţean al R. Moldova, angajat în R.M. şi să dispuneți de venituri din surse oficiale;
  • mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale Dvs și/sau ale familiei Dvs, precum și ale rudelor de gradul I;
  • să nu deții în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia o locuință cu suprafață locuibilă de peste 9 metri pătrați pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului pentru locuință şi să nu ai deja în derulare un credit pentru procurarea unei locuinţe;
  • soțul/soția Dvs. să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
  • prima rată de cel puțin 10% din prețul total a locuinței.